Θέσεις εργασίας στην ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης

Η εταιρεία «ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης» με έδρα την Ξάνθη, έχοντας ως σκοπό την ενίσχυση της ομάδας της αναζητά προσωπικό για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων:

Σύμβουλος Ανάπτυξης (ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ: ΣΑ1120)

Περιγραφή Θέσης

 • Σύνταξη αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 • Διαχείριση και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων

 Προφίλ Υποψηφίου

 • Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ κλάδου των Οικονομικών Επιστημών ή Πολυτεχνείου ή Γεωτεχνικής κατεύθυνσης.
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ, χειρισμού εφαρμογών MS Office.
 • Υπευθυνότητα, μεθοδικότητα και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Ευελιξία στην υιοθέτηση νέων στόχων και μεθόδων με έμφαση στην τήρηση συγκεκριμένων αρχών λειτουργίας.
 • Σχετική προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί (προαιρετική).

Αποστολή βιογραφικών στο [email protected] με το ονοματεπώνυμο σας και τον κωδικό θέσης ΣΑ1120 στο θέμα του email.  

Παράδειγμα… Θέμα:Παπαδόπουλος Ιωάννης ΣΑ1120

PHP Developer (ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ: DEV1120)

Περιγραφή Θέσης

 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένων web εφαρμογών βασισμένων στην πλατφόρμα Drupal 8/9 για τον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και των online/virtual events

 Προφίλ Υποψηφίου

 • Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ κλάδου της Πληροφορικής ή Πολυτεχνείου.
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση HTML/CSS/JS και ΜySQL
 • Επιθυμητή εμπειρία σε κάποιες από τις τεχνολογίες: 
  • Drupal 8/9 
  • Twig
  • Symfony
  • Angular/React
  • REST API
  • CI/CD
  • Docker
  • Ubuntu server/LAMP stack
  • AWS
  • Συστήματα version control (κατα προτίμηση Git)
 • Υπευθυνότητα, μεθοδικότητα και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
 • Επιθυμία για εφαρμογή best practices στο σχεδιασμό και σύνταξη κώδικα λογισμικού με σκοπό την ανάπτυξη και υλοποίηση νέων ιδεών.
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Ευελιξία στην υιοθέτηση νέων στόχων και μεθόδων με έμφαση στην τήρηση συγκεκριμένων αρχών λειτουργίας.
 • Σχετική προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί (προαιρετική).

Αποστολή βιογραφικών στο [email protected] με το ονοματεπώνυμο σας και τον κωδικό θέσης DEV1120 στο θέμα του email.

Παράδειγμα… Θέμα: Παπαδόπουλος Ιωάννης DEV1120

Παροχές

 • Πλήρης απασχόληση / ασφαλιστική κάλυψη
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχής εκπαίδευση και βελτίωση γνώσεων και ικανοτήτων

Μετά την συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, θα ακολουθήσει επικοινωνία με τους υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνέντευξη.

Αποστολή βιογραφικών έως Δευτέρα, 30/11/2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *