Πρόσληψη 8 ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. διάρκειας 2 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 13/01/2020-17/01/2020

Τηλέφωνο: 25410 67065 (εσωτ. 0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *